Geen producten (0)

iDEAL

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van 2de hands & nieuwe producten door edukleuter-outlet 

 Het plaatsen van een bestelling op de website van edukleuter-outlet leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Edukleuter-outlet behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Oplopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Algemene bepalingen

Edukleuter-outlet is een webwinkel, er kan uitsluitend via deze website op het internet besteld worden.

Wij bieden zowel nieuwe als tweedehands producten aan.

En werken met een "what you see , is what you get" policy (tenzij het uitdrukkelijk! in de omschrijving vermeld staat : dat de foto kan afwijken van de realiteit)

Bij onze tweedehands producten bestaat de voorraad vaak maar uit één of enkele producten. Als een product daarom verkocht is kan het zijn dat het niet, of pas veel later nog een keer wordt aangeboden. Dit wil dus zeggen, op = op

Al deze producten zijn in gebruikte goede staat, compleet en werken. Als dit niet het geval is wordt dit in de omschrijving aangegeven. Lees deze dus zeker grondig door! Wij kunnen niet uitsluiten dat een 2e hands product kleine gebruikssporen heeft

Van de nieuwe producten (hiervoor staat het woord NIEUW in titel, alsook “dit is een nieuw product” in omschrijving anders is het zowizo een tweedehands product! ) is de voorraad vaak wat groter. Wenst u meerdere items van een bepaald nieuw product, neem gerust contact met ons op!

De genoemde prijzen zijn altijd per stuk, indien het niet anders wordt aangegeven.

Omdat het tweedehands goederen betreft zijn deze vrij van BTW. De prijs bij de verschillende producten is dan ook de eindprijs. Bij de nieuwe producten is de prijs van het product inclusief BTW.

 

Omdat edukleuter-outlet hergebruik hoog in het vaandel heeft staan, zullen de producten zoveel mogelijk verpakt worden in gebruikte materialen (vooral kartonnen dozen).

Voorwaarde hierbij is natuurlijk dat uw bestelling goed verpakt en onbeschadigd bezorgd kan worden.

 

bedrijfsgegevens:

 www.edukleuter-outlet.be

 e-mail: info.edukleuteroutlet@gmail.com

BTW-nr:  682.988.480

ondernemingsnummer: 0682.988.480

 

Totstandkoming overeenkomst

 

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

edukleuter-outlet behoudt zich het recht bestellingen te weigeren en/of te annuleren in volgende gevallen:

  • indien de betaling van een bestelling binnen een termijn van 5 werkdagen niet voldaan is,
  • bij het niet voorradig zijn van een product,
  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik, kwade trouw van de klant of bij het niet beantwoorden van email aangaande de geplaatste bestelling
  •  bij overmacht.

Wenst u als klant, om eender welke reden dan ook, uw bestelling zelf te annuleren? Stuur ons dan een email met deze melding. Wij brengen het nodige in orde.

Heeft u uw bestelling nog niet betaald, dan kan deze annulatie kosteloos/zorgenloos gebeuren.

Heeft u reeds betaald via onze bancontact applicatie? Dan is uw bestelling reeds in behandeling genomen en zijn wij genoodzaakt om hiervoor een verbrekingsvergoeding van 20% administratieve kost aan te rekenen op uw totaal factuur exclusief verzendkosten .Er kan op geen enkele manier aanspraak worden gemaakt op het terugvorderen van de verzendkosten aangezien deze door edukleuter al automatisch betaald en afgehandeld zijn.  Het resterende bedrag van de aangekochte producten wordt op uw rekening teruggestort.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant.

Edukleuter-outlet behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment. Na de totstandkoming van de overeenkomst worden er geen prijswijzingen meer doorgevoerd.

Betalingen

Online betalen kan enkel via de door opgegeven officiële manieren

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van edukleuter-outlet . Betalingen dienen binnen de 5 werkdagen volbracht te zijn! 

Bestellingen die u wenst af te halen, dienen vooraf online betaald te worden via de webshop. Cash betalingen bij afhaling worden niet aanvaard.

Ontvangen wij uw betaling niet tijdig, dan zal u een herrineringsmail verstuurd worden. Wordt hier geen reactie op gegeven, dan zal u bestelling geannuleerd worden. Alsook bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen, is edukleuter-outlet bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Betalingsgegevens:

edukleuter-outlet

Rekeningnummer KBC Bank

IBAN: BE48731042345727

BIC: KREDBEBB

 

Levering en leveringstijd

edukleuter-outlet  streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald zijn(via mollie), de volgende werkdag te verzenden.

Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streeft edukleuter-outlet ernaar deze de eerstvolgende werkdag te verzenden.

Bestellingen betaald per overschrijving worden verzonden op de eerstvolgende werkdag die volgt op de dag dat het het verschuldigde bedrag op de rekening staat van edukleuter-outlet

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. edukleuter-outlet kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden of aanspraak worden gemaakt voor fouten die door de klant zijn begaan o.a;  het geen gevolg geven op leveringsdag waardoor het pakket al dan niet op een willikeurig adres geleverd word zoals Bv. bij de buren , op het opgegeven adres , bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Hierbij kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Geeft de klant de voorkeur om te leveren naar een postpunt, kan dit worden meegedeeld bij de extra informatie. Wordt hier niets specifiek vermeld, dan kiest Edukleuter outlet zelf het postpunt in de gemeente van de klant.

Leveringen gebeuren via Bpost/DHL, trackingcode kan ten alle tijden, op vraag van de klant, overgemaakt worden aan de klant. Edukleuter-outlet is niet verantwoordelijk voor schade of verlies tijdens verzending van uw bestelling naar het opgegeven leveringsadres.

Haal tijdig uw pakket op in uw opgegeven postpunt of levering aan de deur, zoniet zal uw pakket retour terugkomen. U wordt hiervan bewust door Edukleuter tot uitermate twee maal via de door de klant opgegeven E-mail adres van in kennis gesteld.

Indien er geen gevolg komt na de tweede in kennis stelling e-mail: Worden retourzendingen tot uitermate 12 maanden bewaard door Edukleuter. Nadien worden deze producten onherroepelijk opnieuw te koop aangeboden onze website en is het niet meer mogelijk om hier nog aanspraak op te maken!.

Wenst u uw pakket opnieuw? Dan zullen er opnieuw verzendkosten aangerekend worden aan de klant, zodat we uw pakket terug naar u kunnen verzenden. Wenst u toch afstand te doen van uw bestelling, dit kan,  we betalen uw aankoopbedrag terug exclusief verzendkosten en exclusief administratieve kost van 20 %

 verzendkosten 

Bpost: Voor bestellingen met leveradres in België

  • betaalt de klant € 5 verzendkosten bij levering naar postkantoor/postpunt
  • betaalt de klant € 6.50 verzendkosten bij thuislevering

DHL: voor bestellingen met leveradres in Nederland, alsook België

  • betaalt de klant €9.50 euro verzendkosten naar Nederland
  • betaalt de klant € 9 euro verzendkosten naar België
  • betaalt de klant € 20 euro verzendkosten naar Frankrijk,Luxemburf of Duitsland

 

Deze verzendkosten kunnen afwijken, afhankelijk van het gewicht van uw bestelling.

 

Omruiling

Als consument heeft u het recht om terug te komen op uw aankoop indien uw aankoop niet voldoet aan uw verwachtingen. Kan u via ons contactformulier een aanvraag indienen voor een omruiling of terugbetaling met vermelding van de reden en alle gegevens voor eventuele terugstorting  

Voor tweedehands producten:

Dient u Edukleuter in kennis te stellen BINNEN de 48uur na ontvangst van uw goederen! Dit om misbruik te voorkomen! Edukleuter mag zich er van weerhouden uw uitgegeven factuur bedrag op rekening te houden als er na controle van de producten misbruik kan aangetoond worden en is vastgesteld!

Voor nieuwe producten:

Wenst u een nieuw product terug te sturen of te ruilen, dan heeft u hier uitermate 14 DAGEN de tijd voor. Let op! het product dient wel in de originele verpakking geretourneerd te worden en mag in geen enkel geval geopent zijn,  Heeft u de verpakking toch geopend dan kan u geen aanspraak meer maken op uw inruil recht of het uitgegeven bedrag dat is gekoppelt aan uw factuur!

Voor alle producten geldt: Verzendkosten van retourzendingen zijn voor rekening van de koper. Wanneer u uw aankoop met de post terugzendt, zorg dan voor voldoende frankering.Niet of onvoldoende gefrankeerde zendingen kunnen wij helaas niet aannemen. Bij het terugsturen dient u eveneens een bewijs van betaling of een uitgeprinte orderbevesting in te sluiten. Nadat we deze producten hebben ontvangen kunnen we , na controle, uw openstaande factuur terugbetalen op uw rekening.

In geval van een terugbetaling ontvangt de klant het bedrag terug van de aangekochte goederen, min de administratieve kost (20% van het aankoopedrag) en exclusief de oorspronkelijke verzendingskosten.In het geval van een omruiling zijn alle nieuwe gemaakte verzendkosten voor rekening van de klant. Betreft het echter een verkeerd geleverd product, dan zijn alle retour - en verzendkosten voor onze rekening.

 

 

Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van edukleuter-outlet is copyright van toepassing.

Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming .

Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

Privacy

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij.

Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.

U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen.

Dit kan door een e-mail te sturen naar info.edukleuteroutlet@gmail.com met uw vraag tot wijziging of schrapping.

Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en edukleuter-outlet zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen.

Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en edukleuter-outlet zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

 

 

Facebook

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.